Hedefler


  • Çevreye zararlı olmayan ve küresel fayda sağlayan her türlü teknolojik imkanları kullanarak
  • Kaliteden ödün vermeden, denetlenebilir ve onarılabilir bir sistem içerisinde, rasyonel çözümler üretmek
  • Her türlü faaliyetin başında, belirli bir sistem içerisinde, denetlenebilir ve onarılabilir bir planlama yapmak ve süreçlerine riayet etmek

Yukarıdaki prensipler çerçevesinde, tüm faaliyetlerimizi fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yerine getirerek, ülke kalkınmasına ve gelişmeye katkıda bulunmak Grubumuzun ana hedefleridir.

İlkeler


  • Tüm faaliyetlerimizi, Toplam Kalite Yönetimi şemsiyesi altında, insana ve çevreye değer vererek yürütmek ve daima ilerlemeye çabasında olmak.
  • Çözüm odaklı, olumlu yaklaşımlar ile yüklenilen edimleri eksiksiz olarak yerine getirmek ve kalitede muhafazakar davranmak.
  • Attığımız her adımda, yasal yükümlülükleri tam olarak yerine getirmek, etik kurallar ile dürüstlük kuralına uymak ve daima denetlenebilir olmak, Grubumuzun ana ilkeleridir.